Сетка программ
 • Время Программа
  6:10 Яңа җыр
  7:00-10:00 "Уян, Татар! 7:00 агентлары"
  7:10 Яңа җыр
  7:15 Тигәнәк
  7:35 Экспресс Һава торышы
  7:45 Тигәнәк
  7:50 90 еллар хитлары
  8:10 Яңа җыр
  8:15 Тигәнәк
  8:35 Экспресс Һава торышы
  8:45 Тигәнәк
  8:50 90 еллар хитлары
  9:00 Яңалыклар
  9:10 Яңа җыр 
  9:15 Тигәнәк
  9:35 Экспресс Һава торышы
  9:45 Тигәнәк
  10:00 Яңалыклар
  10:05-11.00 "Туры эфир"
  11:00 Яңалыклар
  11:10 Яңа җыр 
  11:15 Хәбри хәбәрләре
  11:25 "Музыкаль Каймак" Филиал
  11:35Экспресс Һава торышы
  11:45Тигәнәк
  11:50 90 еллар хитлары
  12:00 Яңалыклар
  12:10 Яңа җыр
  12:15-12:20  "Диңгезләр сугышы"
  12:30 Хәбри хәбәрләре
  12:35 Экспресс Һава торышы
  12:45 Тигәнәк
  13:00 Яңалыклар
  13:05-14:00"ХАТLine"
  14:00Яңалыклар
  14:10Яңа җыр
  14:30 Хәбри хәбәрләре
  14:35Экспресс Һава торышы
  14:5090 еллар хитлары
  14:05-15:00 "ХАТLine"
  15:00 Яңалыклар
  15:10 Яңа җыр 
  15:30 Хәбри хәбәрләре
  15:35 Экспресс Һава торышы
  15:45 Тигәнәк
  16:00 Яңалыклар
  16:10 Яңа җыр 
  16:30 Музыкаль Каймак Филиал
  16:35 Экспресс Һава торышы
  16:45 Тигәнәк
  17:00 Яңалыклар
  17:10 Яңа җыр
  17:30 Хәбри хәбәрләре
  17:35 Экспресс Һава торышы
  17:45 Тигәнәк
  18:00 Яңалыклар
  18:10 Яңа җыр
  18:30 Хәбри хәбәрләре
  18:35 Экспресс Һава торышы
  18:45 Тигәнәк
  19:00-20:00  "ХАТLine"
  22:00-23:00 Төнге  "ХАТLine"
 • Время Программа
  6:10 Яңа җыр
  7:00-10:00 "Уян, Татар! 7:00 агентлары"
  7:10 Яңа җыр 
  7:15 Тигәнәк
  7:35 Экспресс Һава торышы
  7:45 Тигәнәк
  7:50 90 еллар хитлары
  8:10 Яңа җыр
  8:15 Тигәнәк
  8:35 Экспресс Һава торышы
  8:45 Тигәнәк
  8:50 90 еллар хитлары
  9:00 Яңалыклар
  9:10 Яңа җыр
  9:15 Тигәнәк
  9:35 Экспресс Һава торышы
  9:45 Тигәнәк
  10:00 Яңалыклар
  10:05-11:00"Бүреләр белән бию"
  11:00 Яңалыклар
  11:10Яңа җыр
  11:15 Хәбри хәбәрләре
  11:25 Музыкаль Каймак Филиал
  11:35Эксперсс һава торышы
  11:45 Тигәнәк
  11:5090 еллар хитлары
  12:00Яңалыклар
  12:10Яңа җыр
  12:15-12:20Көнге интерактив "Диңгезләр сугышы"
  12:30 Хәбри хәбәрләре
  12:35Экспресс Һава торышы
  12:45Тигәнәк
  13:00Яңалыклар
  13:05-14:00"ХАТLine"
  14:00Яңалыклар
  14:10Яңа җыр
  14:30 Хәбри хәбәрләре
  14:35Экспресс Һава торышы
  14:45Тигәнәк
  14:50 90 еллар хитлары
  15:00Яңалыклар
  15:10 Яңа җыр
  15:30Хәбри хәбәрләре
  15:35 Экспресс Һава торышы
  15:45 Тигәнәк
  16:00 Яңалыклар
  16:10Яңа җыр
  16:30Музыкаль Каймак Филиал
  16:35 Экспресс Һава торышы
  16:45Тигәнәк
  17:00Яңалыклар
  17:10 Яңа җыр
  17:30 Хәбри хәбәрләре
  17:35 Экспресс Һава торышы
  17:45Тигәнәк
  18:00Яңалыклар
  18:10 Яңа җыр
  18:30Хәбри хәбәрләре
  18:35Экспресс Һава торышы
  18:45
  Тигәнәк
  19:00-20:00
  "ХАТLine"
  22:00-23:00Төнге "ХАТLine"

 • Время Программа
  6:10 Яңа җыр
  7:00-10:00 "Уян, Татар! 7:00 агентлары"
  7:10 Яңа җыр
  7:15 Тигәнәк
  7:35 Экспресс Һава торышы
  7:45 Тигәнәк
  7:50 90 еллар хитлары
  8:10 Яңа җыр
  8:15 Тигәнәк
  8:35 Экспресс Һава торышы
  8:45 Тигәнәк
  8:50 90 еллар хитлары
  9:00 Яңалыклар
  9:10 Яңа җыр
  9:15 Тигәнәк
  9:35 Экспресс Һава торышы
  9:45 Тигәнәк
  10:00 Яңалыклар
  10:05-11:00Яңа Хит-парад
  11:00 Яңалыклар
  11:10 Яңа җыр
  11:15 Хәбри хәбәрләре
  11:25 Музыкаль Каймак Филиал
  11:35 Экспресс Һава торышы
  11:45Тигәнәк
  11:50 90 еллар хитлары
  12:00 Яңалыклар
  12:10 Яңа җыр
  12:15-12:20 "Диңгезләр сугышы"
  12:30 Хәбри хәбәрләре
  12:35 Экспресс Һава торышы
  12:45 Тигәнәк
  13:00 Яңалыклар
  13:05-14:00"ХАТLine"
  14:00 Яңалыклар
  14:10 Яңа җыр
  14:30 Хәбри хәбәрләре
  14:35 Экспресс Һава торышы
  14:45 Тигәнәк
  14:5090 еллар хитлары
  15:00 Яңалыклар
  15:10 Яңа җыр
  15:30 Хәбри хәбәрләре
  15:35 Экспресс Һава торышы
  15:45 Тигәнәк
  16:00 Яңалыклар
  16:10 Яңа җыр
  16:30 Музыкаль Каймак Филиал
  16:35 Экспресс Һава торышы
  16:45 Тигәнәк
  17:00 Яңалыклар
  17:10 Яңа җыр
  17:30 Хәбри хәбәрләре
  17:35 Экспресс Һава торышы
  17:45 Тигәнәк
  18:00Яңалыклар
  18:10Яңа җыр
  18:30Хәбри хәбәрләре
  18:35Экспресс Һава торышы
  18:45Тигәнәк
  19:00-20:00 "ХАТLine"
  22:00-23:00 Төнге "ХАТLine"
 • Время Программа
  6:10 Яңа җыр
  7:00-10:00 "Уян, Татар! 7:00 агентлары"
  7:10 Яңа җыр
  7:15 Тигәнәк
  7:35 Экспресс Һава торышы
  7:45 Тигәнәк
  7:50 90 еллар хитлары
  8:10 Яна җыр
  8:15 Тигәнәк
  8:35 Экспресс Һава торышы
  8:45 Тигәнәк
  8:50 90 еллар хитлары
  9:00 Яңалыклар
  9:10 Яңа җыр
  9:15 Тигәнәк
  9:35 Экспресс Һава торышы
  9:45 Тигәнәк
  10:00 Яңалыклар
  10:05-11:00"Бергә бер"
  11:00 Яңалыклар
  11:10 Яңа җыр
  11:15 Хәбри хәбәрләре
  11:25 Музыкаль Каймак Филиал
  11:35 Экспресс Һава торышы
  11:45Тигәнәк
  11:50 90 еллар хитлары
  12:00 Яңалыклар
  12:10 Яңа җыр 
  12:15-12:20 "Диңгезләр сугышы"
  12:30 Хәбри хәбәрләре
  12:35 Экспресс Һава торышы
  12:45 Тигәнәк
  13:00 Яңалыклар
  13:05-14:00"ХАТLine"
  14:00 Яңалыклар
  14:10 Яңа җыр
  14:30 Хәбри хәбәрләре
  14:35 Экспресс Һава торышы
  14:45 Тигәнәк
  14:5090 еллар хитлары
  15:00 Яңалыклар
  15:10 Яңа җыр
  15:30 Хәбри хәбәрләре
  15:35 Экспресс Һава торышы
  15:45 Тигәнәк
  16:00 Яңалыклар
  16:10Яңа җыр
  16:30Музыкаль Каймак Филиал
  16:35Экспресс Һава торышы
  16:45Тигәнәк
  17:00Яңалыклар
  17:10Яңа җыр
  17:30Хәбри хәбәрләре
  17:35Экспресс Һава торышы
  17:45 Тигәнәк
  18:00 Яңалыклар
  18:10 Яңа җыр 
  18:30 Хәбри хәбәрләре
  18:35 Экспресс Һава торышы
  18:45 Тигәнәк
  19:00-20:00 "ХАТLine"
  22:00-23:00 Төнге "ХАТLine"
 • Время Программа
  6:10 Яңа җыр
  6:50 Иман Нуры
  7:00-10:00 "Уян, Татар! 7:00 агентлары"
  7:10 Яңа җыр
  7:15 Тигәнәк
  7:35 Экспресс Һава торышы
  7:45 Тигәнәк
  7:50 90 еллар хитлары
  8:10 Яңа җыр
  8:15 Тигәнәк
  8:35 Экспресс Һава торышы
  8:45 Тигәнәк
  8:50 90 еллар хитлары
  9:00 Яңалыклар
  9:10 Яңа җыр
  9:15 Тигәнәк
  9:35 Экспресс Һава торышы
  9:45 Тигәнәк
  10:00 Яңалыклар
  10:05-11.00 "Безнең караш"
  11:00 Яңалыклар
  11:10 Яңа җыр
  11:15 Хәбри хәбәрләре
  11:25 Музыкаль Каймак Филиал
  11:35 Экспресс Һава торышы
  11:45Тигәнәк
  11:50 90 еллар хитлары
  12:00 Яңалыклар
  12:10 Яңа җыр
  12:15-12:20 "Диңгезләр сугышы"
  12:30 Хәбри хәбәрләре
  12:35 Экспресс Һава торышы
  12:45 Тигәнәк
  13:00 Яңалыклар
  13:05-14:00 "ХАТLine"
  14:00 Яңалыклар
  14:10 Яңа җыр
  14:30 Хәбри хәбәрләре
  14:35 Экспресс Һава торышы
  14:45 Тигәнәк
  14:5090 еллар хитлары
  15:00Яңалыклар
  15:10Яңа җыр
  15:30Хәбри хәбәрләре
  15:35Экспресс Һава торышы
  15:45Тигәнәк
  16:00 Яңалыклар
  16:10 Яңа җыр
  16:30 Музыкаль Каймак Филиал
  16:35 Экспресс Һава торышы
  16:45 Тигәнәк
  17:00 Яңалыклар
  17:10 Яңа җыр
  17:30 Хәбри хәбәрләре
  17:35 Экспресс Һава торышы
  17:45 Тигәнәк
  18:00 Яңалыклар
  18:05Хит-парад "Музыкаль каймак"
  19:00-20:00 "ХАТLine"
  20:05-21:00 "Бүреләр белән бию"
  22:00-00:00
  Tatar Clubber
 • Время Программа
  6:10Яңа җыр
  7:10Яңа җыр
  7:15Тигәнәк
  7:45Тигәнәк
  7:5090 еллар хитлары
  8:10Яңа җыр
  8:15Тигәнәк
  8:35Экспресс Һава торышы
  8:45Тигәнәк
  8:5090 еллар хитлары
  9:10Яңа җыр
  9:15Тигәнәк
  9:35Экспресс Һава торышы
  9:45Тигәнәк
  10:00Яңалыклар
  10:05-11:00"ХАТLine"
  10:35Экспресс Һава торышы
  11:00Яңалыклар
  11:10Яңа җыр
  11:30Музыкаль Каймак Филиал
  11:35Экспресс Һава торышы
  11:45Тигәнәк
  11:5090 еллар хитлары
  12:00Яңалыклар
  12:10Яңа җыр
  12:15-12:20"Диңгезләр сугышы"
  12:30Хәбри хәбәрләре
  12:35Экспресс Һава торышы
  12:45Тигәнәк
  13:00Яңалыклар
  13:05-14:00"ХАТLine"
  14:00Яңалыклар
  14:10Яңа җыр
  14:30Хәбри хәбәрләре
  14:35Экспресс Һава торышы
  14:45Тигәнәк
  14:5090 еллар хитлары
  15:00Яңалыклар
  15:10Яңа җыр
  15:30Хәбри хәбәрләре
  15:35Экспресс Һава торышы
  15:45Тигәнәк
  16:00Яңалыклар
  16:10Яңа җыр
  16:30Музыкаль Каймак Филиал
  16:35Экспресс Һава торышы
  16:45Тигәнәк
  17:00Яңалыклар
  17:10Яңа җыр
  17:30Хәбри хәбәрләре
  17:35Экспресс Һава торышы
  17:45Тигәнәк
  18:00Яңалыклар
  18:10Яңа җыр
  18:30Хәбри хәбәрләре
  18:35Экспресс Һава торышы
  18:45Тигәнәк
  19:00-20:00"ХАТLine"
  20:05-21:00"Бергә бер"
  22:00-00:00Tatar Clubber
 • Время Программа
  6:10Яңа җыр
  7:10Яңа җыр
  7:15Тигәнәк
  7:45Тигәнәк
  7:5090 еллар хитлары
  8:10Яна җыр
  8:15Тигәнәк
  8:35Экспресс Һава торышы
  8:45Тигәнәк
  8:5090 еллар хитлары
  9:10Яна җыр
  9:15Тигәнәк
  9:35Экспресс Һава торышы
  9:45Тигәнәк
  9:5090 еллар хитлары
  10:00Яңалыклар
  10:05-11:00"ХАТLine"
  10:35Экспресс Һава торышы
  11:00-12:00Хит-парад "Музыкаль Каймак"
  12:00Яңалыклар
  12:10Яңа җыр
  12:15-12:20 "Диңгезләр сугышы"
  12:30Хәбри хәбәрләре
  12:35Экспресс Һава торышы
  12:45Тигәнәк
  13:00Яңалыклар
  13:05-14:00"ХАТLine"
  14:00Яңалыклар
  14:10Яңа җыр
  14:30Хәбри хәбәрләре
  14:35Экспресс Һава торышы
  14:45Тигәнәк
  14:5090 еллар хитлары
  15:00Яңалыклар
  15:10Яңа җыр
  15:30Хәбри хәбәрләре
  15:35Экспресс Һава торышы
  15:45Тигәнәк
  16:00Яңалыклар
  16:10Яңа җыр
  16:30Музыкаль Каймак Филиал
  16:35Экспресс Һава торышы
  16:45Тигәнәк
  17:00Яңалыклар
  17:10Яңа җыр
  17:30Хәбри хәбәрләре
  17:35Экспресс Һава торышы
  17:45Тигәнәк
  18:00Яңалыклар
  18:10Яңа җыр
  18:35Экспресс Һава торышы
  18:45Тигәнәк
  19:00-20:00"ХАТLine"
  21:10Яңа җыр
  21:35Экспресс Һава торышы
  22:00-23:00Төнге "ХАТLine"