Диджеи
Ленар Гыйләҗев Ленар Гыйләҗев Көндезге эфир һәм “Хат-line”
Ленар Гыйләҗев
Назлыгөл Сөнгатова Назлыгөл Сөнгатова Көндезге эфир һәм “Хат-line”
Назлыгөл Сөнгатова
Гаяз Гайсин Гаяз Гайсин Көндезге эфир һәм "ХатLine"
Гаяз Гайсин